Filastrocche, nenie e ninne nanne in limba. Custu est su procu, custu dd'ha mottu, custu d'adi abruschiau ..

Filastrocche Sarde | Custu est su procu ..

Filastrocche, nenie e ninne nanne in limba

Custu est su procu
custu dd'ha mottu
custu d'adi abruschiau
custu si dd'at papau
e a Pistirinchinu
no ndi dd'hanti lassau.